Verduidelijking betreffende ‘on-topic blijven’

Wanneer er gediscussieerd wordt over een specifiek argument, is het storend en afleidend als er plotseling niet-gerelateerde onderwerpen bij worden betrokken. Hierdoor raakt het oorspronkelijke onderwerp buiten zicht en wordt het een te brede en dus onoverzichtelijke discussie, hetgeen een diepgravende analyse van één specifieke kwestie onmogelijk maakt.

Eén van de voorwaarden bij formele debatten is dan ook dat beide zijden on-topic blijven. Wat on-topic is en wat off-topic is, hangt natuurlijk af van het onderwerp. Ik zal dit illustreren met behulp van twee voorbeelden.

Stel, het onderwerp van de discussie is ‘de leeftijd van de aarde’. Dit is een erg breed onderwerp, en er kunnen allerlei argumenten aangehaald worden. Al deze argumenten zijn on-topic.

Afbeelding 1: Als het onderwerp ‘de leeftijd van de aarde’ is, zijn alle vier de hier genoemde onderwerpen relevant, want allemaal zouden ze ons iets kunnen vertellen over de leeftijd van de aarde. Alles in deze afbeelding is dan ook on-topic, hier aangegeven met een lichtgroene kleur.

Als er echter een discussie gevoerd wordt over de vraag wat erosiesnelheden ons eventueel kunnen vertellen over de leeftijd van de aarde, wordt het onderwerp veel smaller. Alle argumenten omtrent erosiesnelheden zijn on-topic, evenals alle reacties op die argumenten, en de eventuele reacties op deze reacties. De overige onderwerpen, zoals radiometrische dateringsmethoden, die ons wel iets zouden kunnen vertellen over de leeftijd van de aarde, maar niet direct impact hebben op wat erosiesnelheden ons hierover vertellen, worden beschouwd als off-topic. Deze onderwerpen zijn verboden grond tijdens een formeel debat over erosiesnelheden.

Afbeelding 2: Als het onderwerp is ‘wat vertellen erosiesnelheden ons over de leeftijd van de aarde?’, dan zijn de overige onderwerpen off-topic. Ongeacht of die andere onderwerpen ons óók iets kunnen vertellen over de leeftijd van de aarde. Alles wat binnen het groene gebied valt is on-topic, wat binnen het lichtrode gebied valt is off-topic.

Iemand zou tegen kunnen werpen dat via ‘leeftijd van de aarde’ alle vier de genoemde onderwerpen met elkaar in verband staan. Dat klopt inderdaad. Maar toch blijven radiometrische dateringsmethoden irrelevant als het gaat om de vraag wat erosiesnelheden ons te vertellen hebben over de leeftijd van de aarde.

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting